Hrvatski

Merkur

Planet Merkur je teško opažati jer se prividno od Sunca udaljava najviše za 28o. Reljef Merkura vrlo je sličan Mjesečevom. Uz kratere, na njegovoj površini nalaze se kružna brda (koja dosežu visine do 4 km), velike kružne ravnice i rasjedi. Radarskim mjerenjima (koja su prvi put provedena 1965. godine) pouzdano je utvrđen period rotacije Merkura. Pomicanje perihela Merkurove staze oko Sunca jedan je od prvih dokaza opće teorije relativnosti. Relativno često možemo opažati prividne Merkurove prolaze preko Sunčeve ploče. Merkur praktično nema atmosfere. Naime, atmosferski tlak na njegovoj površini je oko milijardu puta manji od onog na površini Zemlje. Tlak potječe od veoma malih količina plina čiji je glavni sastojak helij (96%), a još su zastupljeni vodik, argon, neon, ksenon, ugljikov dioksid i kisik. Prosječna temperatura površine mijenja se od ‑170oC (noću) do oko 350oC (danju). Siderički period rotacije Merkura iznosi približno 59 dana, što je otprilike 2/3 vremena Merkurova ophoda oko Sunca (~88 dana). To ima za posljedicu da Sunčev dan na Merkuru traje 2.88 = 176 “zemaljskih” dana. Merkurovo magnetsko polje znatno je slabije od Zemljinog (oko 150 puta manje jakosti nego Zemljino). Os Merkurova magnetskog polja priklonjena je za 12o prema osi vrtnje. Magnetsko polje je posljedica unutarnje građe Merkura. Pretpostavlja se da jezgra planeta sadrži teške elemente i da se proteže do 3/4 Merkurova polumjera.


Simbol planeta Merkura