Hrvatski

Sarosov ciklus

Priredio: dr.sc. Dragan Roša

Sinodički period Mjesečevih čvorova iznosi 346,62d, dok je sinodički period Mjeseca 29,53059d. Ukupan broj dana u 19 sinodičkih perioda čvorova je 6585,78, dok 223 sinodička perioda sadrže 6585,32d. Ova dva perioda približno su jednaka. Spomenimo i da 239 anomalističkih perioda iznosi 6585,54d . Pretpostavimo da se određenog dana dogodila pomrčina Sunca. Mjesec je tada bio u fazi mlađa. Nakon 6585d Mjesec će ponovo biti u fazi mlađa, a Sunce će nakon toga perioda biti u čvoru, ili u blizini čvora Mjesečeve staze. Dakle, opet postoje uvjeti za nastupanje pomrčine, koja će se zasigurno zbiti toga dana. Prema tome, u periodu od 6585d (što je 18 godina i 11 dana ili 18 godina i 10 dana, ako u tom periodu ima pet prijestupnih godina), redoslijed pomrčina će se ponavljati. Period od 6585d, u kojem se ponavljaju Sunčeve i Mjesečeve pomrčine naziva, se sarosov ciklus. Ovu zakonitost ustanovili su Kaldejci, nekoliko tisuća godina prije Krista, na temelju čega su mogli predviđati nastupanja pomrčina Sunca i Mjeseca. Periodičnost Sunčevih pomrčina teže je uočljiva, jer se svaka Sunčeva pomrčina općenito opaža iz različitih područja Zemljine površine.