Hrvatski

Promjenjive zvijezde

PROMJENJIVE ZVIJEZDE

Tijekom evolucije zvijezde doživljavaju i faze u kojima su nestabilne. Tada one ne zrače jednoliko. Njihov luminozitet se mijenja, što kod nekih zvijezda možemo opaziti i golim okom. Takve zvijezde spadaju u grupu promjenjivih zvijezda. Promjena sjaja zvijezda može biti uvjetovana raznovrsnim pojavama. Kod nekih zvijezda dolazi do pulsiranja njihove površine, što se neposredno opaža i Dopplerovim efektom. U promjenjive zvijezde ubrajamo i nove i supernove ­ tzv. eksplozivno promjenjive zvijezde. Pojave pjega na površinama zvijezda također dovode do promjene luminoziteta. Precizna satelitska mjerenja pokazala su da tok Sunčeva zračenja nije konstantan pa i našu zvijezdu Sunce možemo smatrati promjenjivom zvijezdom. Do promjene sjaja zvijezda može doći i posredno: pomrčinama u dvostrukim i višestrukim sustavima (tzv. pomrčinski promjenjive zvijezde). Posebno značajna skupina promjenjivih zvijezda su Cefeide. Kod ovih zvijezda ustanovljena je ovisnost perioda promjene sjaja i luminoziteta (Heinrietta Leavitt, 1908.g.). Time je omogućeno mjerenje većih udaljenosti u svemiru, uključujući i bliže galaktike, u kojima je moguće opažati Cefeide. Razlikujemo dva tipa Cefeida (W. Baade 1944.g.):

klasične Cefeide – mlade masivne zvijezde (žuti naddivovi) koje pripadaju populaciji I ,

Cefeide tipa W­Djevice – stare, manje masivne zvijezde (populacije II).

Cefeide tipa W­Djevice imaju približno za dvije magnitude slabiji sjaj nego klasične Cefeide (gledano za isti period promjene sjaja­ sl. 3).

Za određivanje udaljenosti područja naše galaktike koja pripadaju populaciji II, idealne su promjenjive zvijezde tipa RR­Lire. Naime, sve one imaju jednaku apsolutnu veličinu (~0,6), dok im je period promjene sjaja od 0,4 do 1,0 dana.

U H­R dijagramu promjenjive zvijezde “nastanjuju” područja slabe zastupljenosti. One čine jednu kariku lanca zvjezdane evolucije, pa su istraživanja mnogobrojnih tipova promjenjivih zvijezda od posebnog značaja za suvremenu astrofiziku. Promjenjive zvijezde, koje smo ovdje spomenuli, koriste se kao jedna od pouzdanijih metoda za određivanje udaljenosti u svemiru.

Sl. 3 Ovisnost perioda promjene sjaja i apsolutne vizualne veličine za promjenjive zvijezde: klasične Cefeide, Cefeide tipa W­Djevice i promjenjive tipa RR­Lire. Mjereći period promjene sjaja, iz ovog je grafa moguće neposredno očitati apsolutnu magnitudu, pa uz poznatu prividnu veličinu, lako određujemo udaljenost dotične zvijezde.