Hrvatski

Galaktička astronomija i kozmologija

Vježbe označene s (PRO) odnose se na promatračke projekte, s (PRA) označuje praktikumske, kabinetske i simulirane vježbe, dok su (IZR) označene vježbe koje se odnose na praktičnu izradu astronomskih instrumenata.

Vježbe za realizaciju:

IZVANGALAKTIČKA ASTRONOMIJA (PRA)

MJERENJE BRZINE ROTACIJE (PRA)

ROTACIJSKA KRIVULJA GALAKTIKE NGC 2998 (PRA)

UDALJENOST GALAKTIKE M100 (PRA)