Hrvatski

Horizontalni Sunčani sat

(za geografsku širinu od 30º do 60º)

U prošlosti su ljudi izrađivali različite satove (ure): pješčane, vodene, sunčane. Još i danas nailazimo na sunčane ure koje ukrašavaju parkove, trgove i pročelja starih zgrada. Prvi sunčani sat najvjerojatnije su izradili Egipćani u 15. stoljeću prije Krista. Postoji nekoliko vrsta sunčanih satova : horizontalni, vertikalni, ekvatorijalni i polarni.

Sunčani sat izrađuje se za svaku geografsku širinu posebno. Dva su glavna dijela sunčanog sata: ”brojčanik” na kojem se sati najčešće bilježe rimskim znakovima i ”kazaljka”, odnosno štap koji baca sjenu, a nazivamo ga gnomonom. Sunčani sat nam pokazuje pravo mjesno vrijeme ili pravo Sunčano vrijeme pomoću sjene. Za izradu preciznog sunčanog sata potrebno je vrlo mnogo truda i znanja, međutim evo primjera kako možemo izraditi jedan jednostavni horizontalni sunčani sat.

Pribor:

– predložak sunčanog sata SuncevaUra

– tvrđi papir formata A4

– ljepilo za papir

– škare

Upute za izradu sunčanog sata:

Za izradu sunčanog sata koristimo predložak koji je dan u prilogu.  Predložak nalijepimo na tvrđi papir formata A4 kako bi sat bio stabilniji. Zatim pažljivo izrežemo dijelove sunčanog sata i izrežemo dio na njemu u koji moramo umetnuti njegov gnomon. Ljepilom spojimo dijelove naznačene na predlošcima velikim štampanim slovima te složimo sunčani sat tako da izgleda kao na slici 1. Posebno pazimo da gnomon bude nagnut pod kutom koji predstavlja geografsku širinu mjesta u kojem očitavamo vrijeme.

Slika 1.Izrađeni sunčani sat

Primjer određivanja vremena pomoću sunčanog sata:

Pribor:

-sunčani sat

-kompas

-kreda

-ravnalo

Sunčani sat moramo postaviti na glatku ravnu površinu. Osim toga, trebamo ga orijentirati u pravcu sjever-jug koji odredimo kompasom i ucrtamo ga kredom pomoću ravnala. Kazaljku sunčanog sata (gnomon) trebamo namjestiti pod kutom jednakim geografskoj širini našeg mjesta  ( ≈45° ). Sjena gnomona tj. „kazaljke“ pokazuje na brojčaniku sata vrijeme u trenutku mjerenja.