Hrvatski

Igre

a) Astro memory

Pravila igre

Igra memory postoji već duže vrijeme i popularna je pa pretpostavljamo da su pravila ove igre poznata.

Uzmimo primjerice igru s dva igrača. Na stolu ispred vas nalaze se sva raspoloživa polja, čiji je zbroj obavezno parni broj, jer kada otkrijete sva polja vidjet ćete da

se radi o parovima sličica (simbola). U Astro Memory ima 40 polja, dakle 20 parova sličica (slike 1. i 2.)

Slika 1. Pripremljeni parovi sličica za igru

Slika 2. Početak igre

Imate pravo otkriti 2 polja i onda se ona ponovo sakrivaju (slika 3.). Ako otkrijete 2 polja u kojima su sakrivene 2 jednake sličice, taj par sličica uzimate.

Slika 3. Otkrivanje parova

Cilj igre je otkriti što više parova sličica. Igra završava kada su svi parovi složeni. Kada igra više igrača, nakon što neki igrač otkrije 2 polja koja nisu par, nastavlja igrati drugi igrač (slika 4.). Otkrije li igrač dva ista polja (jednake karte) nastavlja igrati. Pobjednik je onaj koji otkrije više parova.

Slika 4. Djeca u igri – Astro memory

Predlošci sličica koje predstavljaju zviježđa ljetnog neba i cirkumpolarna zviježđa dani su na sljedećim stranicama. Poželjno ih je nalijepiti na tvrđi papir kako bi sličice bile manje osjetljive na oštećenja.

Predlošci sličica (pdf) – memo

b) Tko će brže i točnije?

Uobičajeno je da se u astronomiji koriste latinska imena zviježđa i njihove troslovne kratice. Evo jedne igre koja nam pomaže u učenju i pamćenju tih imena i kratica.

Pravila igre

U ovoj igri treba pravilno složiti dijelove slagalice koju treba izraditi. Predlošci slagalice za ljetna zviježđa dani su na kraju teksta. Predloške je poželjno nalijepiti na tvrđi papir ili karton kako bi dijelovi slagalice bili manje osjetljivi na oštećenja. Na jednoj strani svakog dijela slagalice piše ime zviježđa ljetnog neba, a na drugoj strani piše njegovo latinsko ime i troslovna kratica (slika 1.). Potrebno je izraditi dva kompleta slagalice.

Slika 1. Dijelovi slagalice

U igri može sudjelovati dvoje djece ili djeca podijeljena u dvije grupe.

Prije početka igre izmiješamo dijelove slagalice od svake grupe i pripremimo tablicu za upisivanje pronađenih latinskih imena zviježđa i njihovih troslovnih kratica (slika 2. i tablica 1.)

Slika 2. Početak igre

IME ZVIJEŽĐA LATINSKO IME ZVIJEŽĐA TROSLOVNA KRATICA LATINSKOG IMENA ZVIJEŽĐA

Tablica 1. Tablica za upisivanje rezultata

Kada je sve spremno, igra može započeti. Određenom zviježđu ljetnog neba pridružuje se slaganjem njegovo latinsko ime i troslovna kratica te se popuni tablica. Pobjednik je onaj koji u zadanom roku složi najviše parova.

Osim toga, može se načiniti slagalica u kojoj će se povezivati ime zviježđa s njegovom najsjajnijom zvijezdom.

Predlošci slagalice (pdf) – slagalica

c) Igra s magnetima

PREPOZNAVANJE ZVIJEŽĐA I NJIHOVIH SJAJNIJIH ZVIJEZDA

Ovo je igra u kojoj provjeravamo znanje o izgledu zviježđa proljetnog, ljetnog, jesenjeg i zimskog neba, njihovih sjajnijih zvijezda te važnih nebeskih objekata u njihovoj neposrednoj blizini (M objekti…).

Pribor:

– velike karte proljetnog, ljetnog, jesenjeg i zimskog neba * A3 formata (po 1 komad od svake).

– paus papir (10 komada – za svaku od karti po 2 kom.) i crni flomaster za izradu slijepih karti A3 formata proljetnog, ljetnog, jesenjeg i zimskog neba

– ljepljiva vrpca (ili magneti) za učvršćivanje slijepih karti na školsku ploču

– mali papirići na kojima su ispisani pojedinačno nazivi svih zviježđa proljetnog, ljetnog, jesenjeg i zimskog neba (2 kompleta za svako zviježđe) i njihovih sjajnijih zvijezda te važnih nebeskih objekata u njihovoj blizini (M objekti…) (slika 1.)

– mali magneti potrebni za učvršćivanje papirića s nazivima zviježđa, sjajnijih zvijezda i važnih nebeskih objekata na slijepe karte

– tablica za upisivanje bodova u igri

* Karte A3 formata možete izraditi tako da uvećate karte neba iz Male opažačke astronomije autora Željka Andreića, izdavač: Lumin, Zagreb, str. 11.-28.

Papirići za igru s upisanim zviježđima ljetnog neba, njihovim sjajnijim zvijezdama te važnim objektima (pdf) – magneti

Pravila igre:

– Izrađene slijepe karte (2 kom) od paus papira A3 formata proljetnog neba učvrstimo magnetima ili ljepljivom vrpcom na školsku ploču (slika 1.).

Slika 1. Slijepe karte A3 formata ljetnog neba

Zatim, natjecatelje podijelimo u dvije grupe. U svakoj od grupa treba biti dva ili više natjecatelja. Prvi natjecatelji pojedine grupe izvlače iz vrećice ili uzimaju sa stola slučajnim odabirom papirić s upisanim nazivom gore navedenih nebeskih objekata (2 kompleta, po jedan za svaku od grupa) te ih učvršćuju magnetom na mjesto na kartama gdje se određeni nebeski objekt nalazi (naziv zviježđa se učvrsti u blizini zviježđa). Učenici se izmjenjuju dok ne postave sve papiriće iz vrećice na kartu (slike 2. i 3.).

Slika 2. Igra s magnetima

Slika 3. Slijepe karte A3 formata ljetnog neba na kraju igre

Kada grupe završe svoj posao upisuju se bodovi u tablice kao što su tablice 1, 2, 3, i 4. i to ako je objekt dobro postavljen grupa dobiva 10 bodova, a ako nije 0 bodova. Nakon toga isto se učini za ljetno, jesenje i zimsko nebo. Pobjednik je ona grupa koja sakupi više bodova.

Tablica bodova (pdf) – tablice