Hrvatski

Određivanje kutnih udaljenosti pomoću astronomskih grablji i karte neba

Cilj ove vježbe je u grubo odrediti kutne udaljenosti između zvijezda pomoću astronomskih grablji i karte neba.

a) Određivanje kutnih udaljenosti pomoću astronomskih grablji   

Pribor:

-dvije letvice (jedna od 58 cm, a druga od 50 cm)

-konac

-olovka

-čavlići (oko 30 komada)

-komad metala, drva ili kartona za izradu vizira

Izrada astronomskih grablji:

Astronomske grablje se izrađuju od dvije letvice (dulja 58 cm i kraća 50 cm) koje se pričvrste jedna na drugu u obliku slova T (Slika 1.)

Slika 1. Astronomske grablje

Pomoću konca pričvršćenog za kraj dulje letvice, na kraćoj se nacrta zakrivljena crta koja je zapravo dio kružnice čiji je opseg 360 cm, tako da jednom centimetru (udaljenosti na luku kružnice) odgovara 1° (kutne udaljenosti). Olovkom se na zakrivljenoj crti označe točke na svakih 1cm i na te točke se zakucaju čavlići. Zatim se pričvrsti vizir, na kojem je probušena rupica, na kraj dulje letvice. Izrađene astronomske grablje izgledaju kao na slici 2.

Slika 2. Astronomske grablje

Vrijeme trajanja vježbe:

Vježbu je potrebno izvoditi najmanje tri dana, a poželjno je što duže vrijeme.

Opis mjerenja:

Prije samog opažanja i mjerenja osim astronomskih grablji potrebno je prirediti obrasce za bilježenje promatranja*.

* Obrazac za bilježenje promatranja izradili smo na način dan u priručniku za učenike osnovnih škola ²Mala opažačka astronomija² autora Željka Andreića, izdavač: Lumin, Zagreb, str. 8-9.

Na obrasce treba skicirati izgled zviježđa u kojem mjerimo udaljenosti, a pokraj skice upisati sve podatke koje mora sadržavati bilješka jednog promatranja tj. objekt, mjesto, instrument, metoda, vrijeme, vremenski uvjeti, crtež ili opis te ime opažača (Slika 3.).

Slika 3: Primjer obrasca za mjerenje

Kada je sve priređeno možemo početi s mjerenjem (slika 4.). Najprije se na skici odredi koju ćemo udaljenost mjeriti, a zatim vizir prislonimo blizu oka i grablje usmjerimo prema zviježđu. Naciljamo dvije zvijezde između kojih ćemo mjeriti udaljenost i izbrojimo koliko se čavlića nalazi između njih. Razmak između dva čavlića je 1˚. Dobivenu vrijednost upišemo na obrazac.

Slika 4. Mjerenje kutnih udaljenosti između zvijezda astronomskim grabljama

U Prvić Luci mjerili smo udaljenosti između zvijezda u Velikim kolima, 17.7.2004. i dobili slijedeće rezultate koji su prikazani u tablici 1.

MJERENJE KUTNIH UDALJENOSTI IZMEĐU ZVIJEZDA U VELIKIM KOLIMA POMOĆU ASTRONOMSKIH GRABLJI

NADNEVAK: 17. 7. 2004.

PROMATRAČI: Ivan Šunjić i Josip Šunjić

Udaljenost dvije zvijezde u

Velikim kolima

Kutna udaljenost u (°) dobivena mjerenjem astronomskim grabljama
Megrez(d) – Dubhe(a) 11°
Dubhe(a) – Merak(b) 6.5°
Merak(b) – Fekda(g)
Fekda(g) – Megrez(d)
Megrez(d) – Aliot(e)
Aliot(e) – Mizar(z)
Mizar(z) – Alkaid(η)

Tablica 1.Kutne udaljenosti između zvijezda u Velikim kolima dobivene mjerenjem astronomskim grabljama 17. 7. 2004.

b) Određivanje kutnih udaljenosti pomoću karte neba 

Pribor:

– karta neba (slika 5.)

– ravnalo

– kalkulator

Slika 5. Karta

Opis proračuna:

Ukoliko karta nema označeno mjerilo pomoću skale deklinacije moramo odrediti koliko iznosi jedan stupanj. Jedan stupanj na skali deklinacije odgovara jednom stupnju na nebeskom svodu. Kako na karti kojom smo se služili u Prvić Luci  10° odgovara 2,6 cm, izračunali smo da je 1°=2,6 mm. Zatim se ravnalom izmjeri udaljenost između dviju zvijezda na karti i dobivena vrijednost u milimetrima podijeli se sa 2,6. Dobiveni rezultati upisuju se u unaprijed pripremljen obrazac i u tablicu. U Prvić Luci smo dobili rezultate koji su prikazani u tablici 1.

ODREĐIVANJE KUTNIH UDALJENOSTI IZMEĐU ZVIJEZDA U VELIKIM KOLIMA POMOĆU

KARTE NEBA

NADNEVAK: 17. 7. 2004.

PROMATRAČI: Filip Domazet i Luka Maričić

Udaljenost dvije zvijezde u Velikim kolima

Kutna udaljenost u (°) dobivena iz karte neba

Megrez(δ) – Dubhe(α)

11°

Dubhe(α) – Merak(β)

Merak(β) – Fekda(γ)

Fekda(γ) – Megrez(δ)

Megrez(δ) – Aliot(ε)

Aliot(ε) – Mizar(ζ)

Mizar(ζ) – Alkaid(η)

Tablica 1.Kutne udaljenosti između zvijezda u Velikim kolima dobivene proračunom pomoću karte neba 17. 7. 2004.

U tablici 2. izračunali smo i odstupanje na način da smo od vrijednosti dobivenih mjerenjem astronomskim grabljama oduzeli vrijednosti dobivene pomoću karte neba.

ODSTUPANJA KUTNIH UDALJENOSTI IZMEĐU ZVIJEZDA U VELIKIM KOLIMA MJERENIH ASTRONOMSKIM GRABLJAMA OD KUTNIH UDALJENOSTI ODREĐENIH POMOĆU KARTE NEBA

NADNEVAK: 17. 7. 2004.

PROMATRAČI: Filip Domazet, Luka Maričić, Ivan Šunjić i Josip Šunjić,

Udaljenost dvije zvijezde u Velikim kolima

Kutna udaljenost u (°) izmjerena astronomskim grabljama Kutna udaljenost u(°) dobivena pomoću karte neba

Odstupanja

  δ-α Megrez-Dubhe

11° 11°
  α-β Dubhe-Merak

6,5°

1,5°

β- γ Merak-Fekda

γ – δ Fekda-Megrez

  δ- ε Megrez-Aliot

ε -ζ Aliot-Mizar

ζ- ηMizar-Alkaid

Tablica 2. Odstupanja vrijednosti kutnih udaljenosti zvijezda u Velikim kolima izmjerenih astronomskim grabljama od kutnih udaljenosti s karte neba

Na kraju vježbe prokomentiramo zbog čega nam se javljaju pogreške. Zatim, koja je pogreška najveća, a koja najmanja.