Hrvatski

Vremenske zone i cilindar za vrijeme

Zbog Zemljine rotacije dolazi do izmjene dana i noći. Zemljini dijelovi usmjeruju se prema Suncu u različito vrijeme. Zemlja je podijeljena u 24 glavne vremenske zone razdvojene za 1 sat. U svakoj vremenskoj zoni Sunce se najviše na nebu nalazi otprilike oko mjesnog (lokalnog) podneva. Jedna vremenska zona =15°, 1°=4 min.

Upute za izradu cilindra za vrijeme:

Pribor:

– predlošci cilindra za vrijeme TimeCylinder

– ljepilo za papir

– škare

– tvrđi papir formata A4

Za izradu cilindra za vrijeme koristimo predloške koji su dani u prilogu. Njih nalijepimo na tvrđi papir formata A4 kako bi cilindar bio stabilniji. Zatim, pažljivo izrežemo dijelove cilindra i ljepilom spojimo naznačene dijelove na predlošcima te složimo cilindar tako da izgleda kao na slici 1. Njegov gornji poklopac mora biti pokretan jer su na njemu naznačeni sati.

Slika 1. Izrađeni cilindar za vrijeme

 

Primjer određivanja vremena pomoću cilindra za vrijeme:

Prvo ustanovimo koliko je sati kod nas. Okretanjem gornjeg poklopca cilindra za vrijeme na kojem su obilježeni sati, postavimo da se naše vrijeme poklopi otprilike s meridijanom mjesta u kojem se trenutno  nalazimo obilježenom na karti cilindra. Tada možemo očitati koliko je sati u nekoj drugoj državi ili gradu na Zemlji. Pritom pazimo na to da karta cilindra pokazuje pojedine države, gradove i mjesta koja ne koriste vrijeme svoje vremenske zone nego dogovorno, kao npr. Kina, koja bez obzira što njeni dijelovi ne pripadaju istoj zoni koristi vrijeme Pekinga od +8 sati u odnosu na početnu zonu koju nulti meridijan (Greenwich) dijeli na dva jednaka dijela.

Mi smo odredili koliko je sati bilo u deset gradova svijeta kada je kod nas u Prvić Luci bilo 13:30 h, 17.7.2004.

Prvić Luka – 13:30

Los Angeles – 4:30

Washington – 7:30

London – 12:30

Peking – 20:30

Bombay – 18:00

Rio de Janeiro – 9:30

Moskva – 15:30

Pariz – 13:30

Denver – 5:30

Sydney – 22:30

 

Primjer određivanja svjetskog vremena:

U astronomiji često rabimo svjetsko vrijeme za bilježenje vremena promatranja ili vremena kada je zapažena neka pojava. Skraćenica za svjetsko vrijeme je UT (universal time). Ono se  može definirati kao zonsko vrijeme nulte zone.

Mi smo očitali koliko je sati na ručnom satu u Prvić Luci 17.7.2004. i pretvorili to očitano vrijeme (naše zonsko vrijeme) u svjetsko vrijeme.

Prvić Luka – 13:30 (ručni sat) (SEV-srednje europsko vrijeme) – 11:30 UT (UT-svjetsko vrijeme)

Važno je naglasiti još jednu bitnu činjenicu, a to je da posebno moramo paziti na promjenu vremena i datuma pri prijelazu 180. meridijana koji označava liniju datumske granice (označena je iscrtkano na modelu cilindra za vrijeme na mjestu 180. meridijana). Linija datumske granice ne poklapa se u potpunosti s 180. meridijanom nego je malo neravna. Npr. neka je točno 12 h UT i neka se nalazimo na meridijanu čija je geografska duljina 180º. Vrijeme zapadno od nas je 12 h ispred svjetskog vremena, a istočno je 12 h iza svjetskog vremena. Ukupna razlika iznosi 24 h ili 1 dan. Zbog toga, vrlo je važno da tada osim što pomaknemo kazaljke sata za jedan sat, promijenimo i datum. Prelazimo li 180. meridijan krećući se prema istoku, sljedećem danu trebamo pridružiti isti datum kao što je imao prethodni dan. Međutim, prelazimo li 180. meridijan krećući se zapadno, trebamo promijeniti datum i povećati ga za jedan dan više.