Hrvatski

Sinodički period Mjesečevih čvorova, pomrčinska godina

Priredio: dr.sc. Dragan Roša


Na slici 1.18 prikazana je nebeska sfera na kojoj kružnice AN i BN1 prikazuju Mjesečevu stazu pri pomaku čvora iz N u N1. Pretpostavimo da N označuje položaj čvora u trenutku kada se u njemu nalazilo Sunce. Uslijed gibanja čvorova i prividnog godišnjeg gibanja Sunca, pretpostavimo da se sljedeći dolazak Sunca u isti čvor Mjesečeve staze zbio u točki N1. Period uzastopnog prolaza Sunca istim čvorom Mjesečeve staze naziva se sinodičkim periodom čvorova (S). Neka je Q period ophoda čvorova po ekliptici, a A siderički period ophoda Sunca po ekliptici. Kutnu udaljenost čvorova NN1 označimo s θ.

Tada vrijedi:Za vrijeme sinodičkog perioda S, Sunce je opisalo kut 2πθ, pa vrijedi:Eliminacijom θ iz gornjih jednadžbi, dobivamo:Uvrstimo li A = 365,25d, Q = 6 793,5d, za S dobivamo 346,62d. Sinodički period Mjesečevih čvorova u vezi je s nastupanjima pomrčina Sunca i Mjeseca, pa se još naziva i pomrčinskom (ili eklipsnom) godinom.

Sl.1.18 Uz sinodički period Mjesečevih čvorova