Hrvatski

Mjesečeva rotacija

Priredio: dr.sc. Dragan Roša


Zanimljiva pojava povezana uz Mjesečevo gibanje jest da opažač sa Zemlje zamjećuje uvijek samo jednu stranu našeg satelita. Na temelju toga obično se izvodi pogrešan zaključak: Mjesec uopće ne rotira! Međutim, lako ćemo se u to razuvjeriti ako pretpostavimo da Mjesec stvarno ne rotira. Tada bismo, za jednog ophoda Mjeseca oko Zemlje, uspjeli opaziti cjelokupnu površinu Mjeseca. Ako ne vjerujete, napravite pokus s globusom tako da njime kružite oko glave, a da ga pri tom ne rotirate. Vidljivost jedne strane Mjeseca posljedica je podudaranja srednjeg sinodičkog perioda njegove revolucije oko Zemlje i perioda Mjesečeve rotacije. Napravite opet pokus s globusom, ali tako da, za vrijeme jednog obilaska, globus jednoliko zakrenete oko njegove osi rotacije. Usklađeni period rotacije i revolucije Mjeseca posljedica je uzajamnog gravitacijskog utjecaja Zemlje i Mjeseca (sinkrona rotacija). Tako nam Mjesec uvijek pokazuje približno isto lice.

Pojava je zorno prikazana na sl.1.8. Strelice dočaravaju vidljivost iste strane Mjeseca, što je posljedica činjenice da jedan okret oko osi rotacije odgovara sinodičkom periodu. Ovdje treba naglasiti da se dan i noć na Mjesecu izmijene u jednom sinodičkom periodu. Ovaj “mjesečev dan” treba razlikovati od pojma Mjesečevog dana, kojeg smo definirali s obzirom na prolaz Mjeseca meridijanom (slično kao što smo definirali Sunčev ili zvjezdani dan). Dakle, potonji nije povezan s rotacijom nebeskog tijela. Os rotacije Mjeseca prema okomici na ravninu Mjesečeve staze oko Zemlje zatvara kut od oko 6o40′.

Sl.1.8 Uz objašnjenje zašto Mjesec Zemlji okreće uvijek istu stranu