Hrvatski

Zadaci

Razmislite:

1. Koliki je dio ukupne Mjesečeve površine neposredno osvijetljen Sunčevom svjetlošću kada je Mjesec u fazi prve četvrti, a koliki kada je u fazi uštapa?

2. Zašto pravac, koji je okomit na liniju koja spaja vrhove Mjesečeva srpa, ne prolazi Suncem?

3. U kojoj je fazi Zemlja, za opažača na Mjesecu, u trenutku kada je Mjesec, za opažača na Zemlji, u fazi uštapa?

4. Koliko je približno sati ako je Mjesec, za faze prve četvrti, u meridijanu mjesta?

5. U kojoj je fazi Mjesec ako kulminira u 6h pravog Sunčevog vremena?

6. Je li točna tvrdnja da Mjesec pokazuje Zemlji uvijek potpuno istu stranu?

7. Postoje li na Mjesečevoj površini takva mjesta s kojih bismo mogli opažati izlaze i zalaze Zemlje nad Mjesečevim obzorom?

8. U koje doba godine Mjesec, star nekoliko dana, dostiže najveće visine nad horizontom za opažača na sjevernoj Zemljinoj polutki?

Izračunajte:

1. Koliki bi bio sinodički period Mjeseca kada bi njegov siderički period iznosio 60 dana?

/71,79 dana/

2. Kolika je faza Mjeseca ako je njegova starost 20,5 dana? Za siderički period uzmite 29,53 dana. Kolika je u tom trenutku elongacija Mjeseca?

/0,672 ili 67,2%, Θ  29,9o/

3. Koliki je numerički ekscentricitet Mjesečeve staze kada su ekstremne vrijednosti njegova prividnog kutnog polumjera 16’28,3″ (u perigeju) i 14’45,4″ (u apogeju)?

/0,0549/

4. Kolika je najmanja i najveća udaljenost Mjeseca od Zemlje, kada je numerički ekscentricitet Mjesečeve staze 0.0549, a srednja udaljenost od Zemlje 384 400 km?

/363296km, 405503km/

5. Kutna udaljenost osvijetljenog vrha planine na Mjesecu od terminatora je 25″. Mjesečeva elongacija je 30o, polumjer 1 738 km i udaljenost od Zemlje 384 000 km. Kolika je visina planine?

/2498m/

6. Nagib Mjesečeve staze prema ekliptici je 5o. Koji je približni interval promjene vrijednosti deklinacije Mjeseca? (e  3,5o)

/od -28,5 do +28,5o/

7. Koliko približno iznose najveća i najmanja moguća visina kulminacije Mjeseca za opažača na 46 geografske širine?

/od 74,5o do 17,5o/

8. Nagib Mjesečeve osi rotacije na ravninu Mjesečeve staze je 83o20′. Kut između Mjesečeva ekvatora i ekliptike je 5o9′. Koliki je tada kut između Mjesečeve osi rotacije i okomice na ekliptiku?

/1o31’/

9. Siderički period Mjeseca približno traje 27,32 dana, a anomalistički period iznosi oko 27,55 dana. Koliki je približni godišnji zakret velike osi Mjesečeve staze i koliko je približno vremena potrebno za puni ophod Mjesečeva perigeja?

/40,7o i 8,85 godina/

10. Linija koja spaja čvorove Mjesečeve staze zakrene se za puni kut za vrijeme od oko 18,6 godina. Koliki je godišnji i dnevni pomak čvorova Mjesečeve staze? Na temelju ovih podataka izračunajte približno trajanje drakonističkog mjeseca.

/19,35o u god.; 3’10,77″ u danu, 27,21d/

11. Izračunajte siderički period Mjeseca, ako je poznato da srednje dnevno vlastito Mjesečevo gibanje iznosi 13o10’35”.

/27,3216d/