Hrvatski

Zadaci

Izračunajte:

1. Izrazite vrijednost Hubbleove konstante H0 =17km/s106s.g. u kilometrima u sekundi po megaparseku te u s-1.

H0 = 55,5km/sMpc = 1,8*10-18 s-1

2. Koliko je Hubbleovo vrijeme ako Hubbleova konstanta iznosi H0 =17km/s106s.g.?

t0 = 17,6*109 godina

3. Pokažite da je brzina udaljavanja(v) objekata u relativističkom slučaju dana izrazom:

gdje je c brzina svjetlosti, a z crveni pomak.

Napomena: Koristite se izrazom (5)!

4. Kolika je brzina udaljavanja, u jedinicama brzine svjetlosti (c), kvazara Q0051­279, čiji je crveni pomak z = 4,33?

v= 0,932c

5. Kolika je udaljenost galaktike čiji je crveni pomak z=0,01; Za Hubbleovu konstantu upotrijebite vrijednost od 55,5km/sMpc. Brzina svjetlosti iznosi c=3*108 m/s.

r=54Mpc

6. Kolika je kritična gustoća svemira ako je vrijednost Hubbleove konstante H0 =11km/s106s.g. Gravitacijska konstanta iznosi G=6,67*10-11 Nm2kg-2.

rc = 2,4*10-27 kg/m3